La Central - Aula de Formació és una acadèmia de repàs i reforç escolar fundada el curs 2000-2001, i per tant compta amb més de 18 anys d'experiència. Els nostres professors/es són professionals titulats i experts en la seva matèria.

Estem especialitzats en:

  • Educació Primària (6 a 12 anys)
  • Educació Secundària Obligatòria (ESO) (12 a 16 anys)
  • Educació Secundària Postobligatòria (Batxillerat) (16 a 18 anys)
  • Assignatures comunes: Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, Filosofia, Història
  • Batxillerat Cientifico-tecnològic: Matemàtiques, Física, Química, Tecnologia...
  • Batxillerat Social: Matemàtiques aplicades a les CCSS, Economia, Economia de l'empresa, Geografia...
  • Batxillerat Humanístic: Llatí, Grec, Història de l'art, Literatura...
  • Preparació per a la selectivitat

Les classes són majoritàriament en grups reduïts i homogenis de màxim 5 alumnes, que comparteixin nivell i/o assignatura. En casos especials es pot optar per fer classe individual, però sempre adaptant-se als horaris que prèviament fixen els grups.

Els preus per a les classes en grup oscil·len entre els 8 euros per hora en el cas de primària i els 10 euros per hora en el cas de batxillerat.